TEUINGAHANGA 
(HORIZON)

Download lyrics 53.4 KB

 1. HERE PATA
     (FREE SPIRIT

Ko moe varua a a ia i te po etahi o tu’uaharo  
to’ona ingoa ko haumaka i a’amu mai ai to’oku paparuau  

e kai ite riva riva au i te a’amu nei  
ta’aku me’e ite he haka nini  
e he e’a pauro te po  
kai hanga au ki te rua me’e kai hanga au  
he here pata au  

ko hanga ana au mo hakarongo kia nua  
mo oho pauro te mahana ki te hare hapi  
ko hanga ana au mo hoa i te ava  
mo riro ho’i au pahe tangata api  

e kai ite riva riva au i te a’amu nei  
ta’aku me’e ite he haka nini  
e he e’a pauro te po  
kai hanga au ki te rua me’e kai hanga au  
he here pata au  

Ka ara te korua mata ka u’i i te tamariki na e ngaro mai ena  
a rote vaha era o te puhi a rote vaha era o te ava o te reka e  

e kai ite riva riva au i te a’amu nei  
ta’aku me’e ite he haka nini  
e he e’a pauro te po  
kai hanga au ki te rua me’e kai hanga au  
he here pata au  

2. MOE VARUA
    (DREAM) 

E mana’u no ana au kia koe  
he moe roa roa ro atu ho’i au  
he moe roa roa ro atu ho’i au  
i rote pae pae au i ara mai ai  
ahuru ma piti ho’i o te po  
ahuru ma piti ho’i o te po  

ko moe varua ana au ia koe  
a te toto taua e piri ho’i nei  
ai rano aroi koe e noho ena  
kia au e kia au e  

ko moe varua ana au  
mai haho koe i u’i mai ai  
ko moe varua ana au  
a raro koe i topa mai ai  

au au e au au e tatou e  
au au e au au e tatou e  

3. KA HANGA MAI KOE
    (LOVE ME) 

Ka hanga mai koe ia aue  
Ka hanga mai koe ia au e  
Ko topa ana te ra’a koe I tu’u mai ai  
Ko topa ana te ra’a koe I tu’u mai ai  
Kai ite ana au pehe tou mana’u ena  
Kai ite ana ho’I au pehe tou mana’u ena  
Ka va’ai tahi mai koe I tou mahatu ena  
Ka va’ai tahi mai koe I tou mahatu ena  

Kia aue kia aue  

4. TE PARAUTI’A
    (THE TRUTH) 

E te parauti’a e ko hanga atu ana au  
e te paenga po uri nei o’oku e  
kai hanga ana mo haka takea atu  
ina koe ko ture mai ina koe ko riri kia au nei  

kai ite ana au kai ite ana au kai ite ana au mo ki atu e  
te ha’avare etahi te reo reo etahi te ha’avare etahi mo haka reka atu e  

e he va’ai atu au etahi no po nei e mo ha’uru koe  
peira ana etahi mahana nei e mo ha’uru koe  

kai ite ana au kai ite ana au kai ite ana au mo ki atu e  
te ha’avare etahi te reo reo etahi te ha’avare etahi mo haka reka atu e  

e he va’ai atu au etahi no po nei e mo ha’uru koe  
peira ana etahi mahana nei e mo ha’uru koe  

5. PAPA TANGAROA  

Ko rere ana koe mai te moana nei ko pari atu a ta’aku haka rava e  
mo nini ho’i au hati mai te vave he viri atu au a te kuta kuta e  
hokotahino taua hare era ko rehu atu ana te miro hoki mai koe ki papa tangaroa e  
ka hoki mai koe ki hanga atu au ki hongi ho’i au i tou ngutu tau ena  
hoki mau koe ki papa tangaroa e  

papa tangaroa e ta’aku kona hanga mo nini  
papa tangaroa e ai rapa nui e tiaki mai ena  
papa tangaroa e ai te tokerau e kikiu mai ena oheho oheho  

ehu ehu era o te ahi ahi te hanua nua mea e  
ko tere ana ho’i i muri ia koe i rote manu reva e  
te hakarori ika ko kore atu a ko ngaro atu a te mahina  
ko oho ana ho’i te honu mai rote hanga nei  

papa tangaroa e ta’aku kona hanga mo nini  
papa tangaroa e ai rapa nui e tiaki mai ena  
papa tangaroa e ai te tokerau e kikiu mai ena oheho oheho  

6. ESCLAVOS
    (SLAVES)
 

ella sentada le cantaba al mar en una noche de cielo estrellado  
y se imaginaba dejandose llevar alejandose de Rapa Nui  
i te topahinga era o te ra’a a  
sonaba con conocer otras tierras mas alla del lejano horizonte  
de donde se hablaba que todo era transformado  
para asi ya nada mas dejar e mo te aha ra ia ho’i e  

una tarde de viento agitado y pleno sol  
se irrumpio aquella playa tranquila entre gritos y dolor  
se llevaron a mas de mil hombres y ella nunca mas volvio  

ko moe varua ana au nei e  
a rote tokerau au nei i rere i oho ai  
ki Rapa Nui e ki te kainga e  

e kai hanga ana au mo ara haka’ou to’oku mata nei  
ki noho ro ai i Rapa Nui e  
e ka ara korua ki hapa’o tatou i te henua  
hauha’a era o Hotu Matu’a e  

ko moe varua ana au nei e  
a rote tokerau au nei i rere i oho ai  
ki Rapa Nui e ki te kainga e  

7. KA ORA
    (TO US) 

Ki unu taua i te ava he ki mai koe e ko hanga atu ana au  
ki gnaro koe etahi tapati e i he ohu atu au  
e ina he mahana  ta’e mana’u atu au kia koe vi’e e  
e ina he mahana ta’e mana’u atu au kia koe uka e  
e piri ena taua e e u’i ena i rote reka nei  

e ko hanga ana au mo riro he vai  
mo hopu atu pauro te po  
ko hanga ana au mo riro he kapua  
mo na’a atu ia koe mai te rua mata e  

mo hongi mai koe he hongi atu au  
ka ora ka ora hapaina ra’e nei  
mo hongi mai koe he hongi atu au  
ka ora ka ora hora iva ho’i nei  

8. E PUA E (TRADITIONAL ANCIENT RECITATION RELATED TO THE LEGEND OF PRINCE TUKI HAKA HEVARI AND THE  
    ANCIENT SPORT OF 'HAKA HONU' - 'BODY SURFING') 

E pua e e pua te ohe ohe e pua te nanaia  
e tama te ra’a hirorangi paku paku  
ruahi e hati mai ena hati hati pu  

hati mai te vave  
hati mai te vave  

9. E I AU
    (THINKING ABOUT YOU) 

ko topa ana ho’i te ra’a ko rere ana koe ko oho ana ho’i mai nei  
ki tou ao e harani e tiaki atu ena  
i runga i to’oku ngutu nei e turu ena koroiti no tou mata vai e  
e ngaro ena e arunga i to’oku hakari nei e  

e kai hanga ana ho’i au mo haka tikea atu te mama nei  
e kai mai ena a roto i te hakari e  

e i au e mana’u atu ena ho’i e mahatu e  
e he tere atu ho’i te mana’u  
e i au e tiaki atu te ava’e nei te rua era e  
ko maro hora iti hora nui e  

10. A TE TAPA
      (TO THE SIDE) 

ko te reka o ia tatou i piri ai nei  
i raro o te maeha me’e hetu hetu he ra’a  
e koe ora o ia tatou i tu’u ai ki nei  
ki kokoa tahi rahi he reka tatou i rote koro nei  

ka to’o mai tou hangu ena ki reka tatou  
ka haka makenu mai koe i te hakari ena a  
ki vacira ro ai i roto ia toroko  
e ki hokorua atu au ia koe e vovo e  

a te tapa a te tua haka makenu mai koe i te kauha  
a te tapa a te tua haka makenu mai koe i te kauha  
a te raro a te runga ori ori mai koe i runga i te maunga  
a te raro a te runga ori ori mai koe i runga i te maunga  
e e e e