HOKO MANU
(ANCESTRAL IDENTITY CHANT)

1. HOKO MANU 
    (ANCESTRAL IDENTITY CHANT) 
 

He makupuna au o guri a anakena e  
A tau rape mo hoa mo haka paira  
A maunga eo ate pu makari e  
Ai ka turu ro a runga ia puku puhi puhi e  
Ka hoko mai ra koe I tou manu ena  
Ki hoko atu au I to’oku manu nei  
Ho’I e ka rao (pae) tahi mai korua  
Ki te koro o kutu o te unahi renga  
E mo hiki mo turu a runga ite honga’a e  
Pua kai kai renga ai ka iri ro e ai ka turu ro  
E mo turu mo topa a runga ite kauhanga e  
Ho’I e a runga ite kauhanga o varu e  
Aue e ite koro o kutu o te unahi renga  
E hina e hina e hina kauhara e  
Ka mimi mai ra tou mimi ena  
Tou mimi mea mea e  

ENGLISH 
Traditionally, each Rapa Nui clan could recite  
their ‘Hoko Manu’ to identify their birthrights  
and family ancestry. This song, using modern  
composition of the ancient text, incorporates  
the Hoko Manu of both my grandmother and  
grandfather’s lineage.  
This song identifies my Rapa Nui heritage.  
This is my ‘Hoko Manu’.  

2. KA HA’I MAI KOE 
    (HOLD ME)  

Ka ha’I mai koe ia aue  
Ka ha’I mai koe ia au e  
Ko topa ana te ra’a koe I tu’u mai ai  
Ko topa ana te ra’a koe I tu’u mai ai  
Kai ite ana au pehe tou mana’u ena  
Kai ite ana ho’I au pehe tou mana’u ena  
Ka va’ai tahi mai koe I tou mahatu ena  
Ka va’ai tahi mai koe I tou mahatu ena  
Kia aue kia aue  

ENGLISH 
Hold me, hold me  
The sun had set when you arrived  
I don’t know what you’re thinking  
I really don’t know what you’re thinking  
Give all your heart, give all your heart  
ChorusTo me, to me  

3. MARIA NGAO 
    (SONG FOR AUNTY MARIA)  

Ka topa ka vari te ra’a a teuigahanga  
Ko te ono ava’e o te noho inga ia tire e  
Ko ngeo a te hakari ite pangaha’a rahi  
Ote manu ta’e au e kai ora mai ena ia ia e  
Oira ho’I  
Ka hio hio mai koe e vovoe  
Roa rahi koe tute nei aue  
ite ora mau mo te ati ena e maruhi rahi nei koe  
Pahe rahi ena o tou matavai  
Te rahi ote manu I rere ai  
Mo arata’I mai I tou ata e ka oho nei  
Pahe rahi ena o tou matavai  
Te rahi o te tiare I hua mai ai  
Mo haka eo eo mai ia koe e  
Ka oho nei ka reva nei e  
Ho’I e ho’ie  ho’ie  
Ko mao a te hora ko o’o ana ki te tonga  
E I runga I tu’u pepe era a ia I noho I ‘ui ai  
He aha ra te ora e haka utu’a mai ena  
Ka huri tou tangi ena a rote tokerau  
Oira ho’i  
E hauru nei au he ngaroa atu au  
I tou reo e riu ena I haho ote hare e  
E hokorua mai nei e haka pava tahi ena  
I te kainga nei e ma’u riva riva ro matou  
ia koe, I rote inaga e  

ENGLISH 
As the sun sets on the horizon  
Her weary body feels the weight  
Of this sickness which consumes her  
Six months in Chile  
Woman, keep strong  
For this journey is long  
To that cure which ends your pain  
Where you’ll find your strength again  
Chorus  
For each tear you’ve cried  
There’ll be a bird that flies  
By your side to guide your spirit  
For each tear you’ve cried  
There’ll be a flower in bloom  
To perfume you on your journey  
As autumn stole the summer warmth  
The theft of her own life she questioned  
In that chair she sat which held no answers  
The wind took her cries  
(Pre-chorus & Chorus)  
Sometimes when I sleep I hear you sing  
A sweet voice bringing peace to this land  
Reminding us your spirit lives  
We hold you strongly in our hearts  

4. KA TAU TE RA’A 
    (SUNRISE)  

Me’e rahi no he matavai I paringi I oho ai  
Mai te mata nehu nehu era o nua  
Me’e rahi no te toto I tehe ai, te ati I tu’u mai ai  
Te tangata I ngaro ai ki kainga ta’e reka e  
Peira I kia hio ai I rote onge te hahau  
Te ati te taipe e  
Oira e, Ka mana’u mai koe ka tiaki mai koe  
Ki a’amu atu au nei pehe  
Raua I haka tere ai tatou I ora mai ena  
Mo ma’u o’ou ite a’amu o te haka ara nei e  
Ka tau te ra’a e mai rote moana I tomo ai  
Te va’e ote tangata ke, he mauku I rote rima  
no I ma’u ai  
E tahi hanere ote tangata I toe ai, E ote nu’u  
oho era / ote rangi no I ite I kona he  I muraki ai  
E ko hanga ana au, mo haka ite atu e  
Ite a’amu nei,  e te taure’a re’a e  
Ka mana’u mai koe, ka tiaki mai koe  
Ki a’amu atu au nei pehe, raua I haka tere ai  
Tatou I ora mai ena, mo ma’u o’ou ite a’amu  
ote haka ara nei e  
Ka tau te ra’a e, mai rote moana I tomo ai te  
va’e o te tangata ke, he mauku I rote rima no  
i ma’u ai / E ka ma’u ra I tou re’o nei mo aro  
arote tokerau, Ko maua ko maua e ririva  
atu ena, ka rau ka piere ite ao nei e  

ENGLISH 
From tired eyes of grandmothers  
Have fallen countless tears  
Too much blood has spilt  
From successive tragedies  
Too many Rapanui disappeared  
Into a heartless land  
But still we survived  
The misery and devastation  
So wake up  
Listen to how they survived  
How we survived  
Take with you the history of our people  
Chorus  
One sunrise they came from the blue  
The feet of foreign man  
For all that they stole  
They held but grass in their hand  
111 people left alive  
Heaven knows where the others died  
I want you the youth, to know  
This history of freedom denied  
(Pre-chorus & Chorus)  
Raise your voice above the wind  
So all the world can hear  
The spirit of a culture too strong to die  
Your message loud and clear  

5. AUE 
    (I FEEL IT)
  

Ara mai ho’i au nei, e hauru ana ho’i koe  
He noho au he mana’u, a te ara roa nei  
ara roa rahi nei, e haka ngaro atu ena  
aue ngaro’a nei aue  
Kai  ‘ui hia ho’i au, he aha ra koe e tangi nei  
Na I roto ia koe te mana’u, e hihi hihi atu nei  
E tama’I rahi atu nei, I tou haka tere ena  
aue ngaro’a nei Aue  
Oira, ka tea mai ra te maeha, mai te rangi e  
Mo ma’u tahi tou tangi, kite ngaro e  
Mo haka kore I tou mata vai, i tou ta’e au  
Mai roto I tou hopo ena  
Aue ngaroa nei aue aue aue i  
E tano ro te mahana mau  
mai rote rangi te merahi he veu mai  
mo hono atu I tou ara e  
ara roa rahi e pugaehu rahi nei  
I tou haka tere ena,  aue ngaroa nei  
Aue I  

ENGLISH
You’re still asleep when I wake  
I sit and think about the world you’re in  
And how it fades you away  
I question the tears that blur your path  
Your battle with this darkness  
Which steals your light to shine  
I feel it  
Chorus  
Let the heavens and their light  
Brighten your pain  
And dry your tears  
Let it clear your soul  
I feel it  
The day will soon come  
When an angel arrives  
To show you a world  
Where your light can shine  
I feel it  

6. NANUE PARA
    (THANKS TO THE OCEAN) 

Ko te tau o ite vaikava, e mahia mai nei  
Ite mau mo te tangata, I te kai mo te ngapoki e  
E raranga era e te nanue, e pura pura era I te ra’a  
Ka ketu mai ra tou haka rava ena  
Ki turu ro ai ki kau ro ai te tau re’a re’a e  
ka noho ka mana’u rahi, e u’I koe I rote hokotahi  
O mira mira ro o noho rahi ro  
Tere te nanue para, mai rote vaikava, ki rapanui e  
Tea tea mai te mahina, to te kainga, mo haka  
reka tatou e/ Puhi no mai ra te tokerau, ki  
rere rere au, I hanga roa reka nei  

ENGLISH 
Our beautiful ocean  
Providing riches to men  
And food for the children  
Full of yellow Nanue fish  
Sparkling in the sun  
Bring us waves and we’ll swim in your waters  
Take time to appreciate these gifts  
So you don’t lose your way  
Chorus  
Flow Nanue Para from the ocean  
to the people of Rapa Nui  
Shine the moon on this land to help us celebrate  
Blow the wind so I can fly over lively Hanga Roa  

7. KO NGARO A 
    (IT’S LOST)  

Ka puhi mai a nukura mea era mo haro te kara  
ote manukena e kiru kiru era, i motu nui e  
Ko ke’o ana te aito ra’e ate titi I oho ai e a te  
opata e hiri hiri nei  
Peira au I noho ai i u’I ai  
Ite rahi mau ote a’amu e ngaro era/ Ki roa he  
te ara nei ka tomo ena, e maere nei au  
Ate ara ote onge no ho’I e  
Ko ngaro a, ko ngaro a, te ono nei, te mau e  
ko ngaro a  
E vai hiva a anakena e  
Tou hare haka hahau hia roa  
He atua au, ko rapo rapo te rangi niuhi ere  
Mo haka mataku atu e kau ho’I era/ Peira au  
I noho ai I u’I ai Ite rahi mau ote a’amu e  
ngaro era, ki roa he te ara nei ka tomo ena  
e maere nei au, a te ara ote onge no ho’I e  

ENGLISH 
Blow Nukura Mea so the Manukena bird takes flight  
For a brave competitor takes lead of the race  
Over cliff edge, rushing down the rock face.  
So many stories we’ve lost,  
when I think of our past  
Tell me to what end this road will take us?  
To loss and ignorance  
Chorus  
t’s lost, It’s lost  
Our riches are lost  
(Song includes ancient text pertaining to th  
bird-man competition, unable to be translated  
as many of the meanings of ancient Rapa Nui  
words have been lost in today’s language)  

8. MANA ROA 
    (GREAT SPIRITUAL POWER)  

Ka tangi te ariki o miru  
Mo’ona ana au e tangi tangi nei  
He maori he ariki au o Tuki Horo pari  
Me’e haka ara ana mai to’oku tupuna ana  
Ina korua ko ki ite ma’a ma’a o te Tuki  
O te Tuki te tata atu ite hae  
I mu’a I tu’a o korua  
E moe nei au a te aro o te omotohi e  
E maeha mai era  
E u’I ana au a te ngo’e era I rangi roa e  
E anapa mai era  
E haka ngaro ata era, o to’oku koro era  
He ra, a ara he koe I oho ai, e koro e  
A te ara vai konana ko uta ko Rano Aroi  
He ra, kia ai ra koe I ‘ui ai, e miru e (tuki e)  
Ko paringi a te matavai o te makupuna e  
O te hinarere e  
Ka tau te ra’a e, I haho ana o te hare e noho nei  
E tarai mai era, I te aringa ora o tatou ana e  
 te maori e/ Ka tangi te ariki a Hotu Matu’a  
 ho’I e  
Rima mana roa era, o to’oku koro era  

ENGLISH 
(Song begins with a favourite ancient chant  
(Riu) of my grandfather ‘Mana Roa’)  
I lie under the bright moon  
Looking to the stars as they shine  
I see the soul of my grandfather  
Chorus  
Where, where did you go?  
To the calm waters of Rano Aroi?  
Did someone know you were leaving?  
Tears fall from your grandchildren’s eyes  
And from future generations  
The sun rises as he carves the living face  
Of us, the Maori people  
We cry for you king, descendant of Hotu Matu’a  
The blessed hands of my grandfather  

9. MAI ROTE PO URI NEI 
    (IN THIS DARKNESS)  

He tiaki atu au I te pini nei hokotahino pe  
angataiahi e/ E tute atu nei pahe tatane  
kiva kiva no a rote po kere kere ho’I e  
E noho nei au I rote ao po uri nei, e kimi no  
ana au I te ora/ E viri nei au, a rote vaha nei  
ka va’ai mai koe I tou rima e  
Mai rote po uri nei I tiaki atu ai e ai e ho’I e  
Mai rote po uri nei I mana’u rahi ai e ai e  
Kia koe e ehehe e vovo e ee  
Kia koe e ehehe e uka e ee  
He mana’u atu au I rote hokotahi I roto I te  
takeo o te ao po uri nei, Me’e rahi te ava’e  
o te hanga atu e kai ite ana koe ko ai ra nei  
ho’I au  
Ka haka kore ra koe I te mamae nei,  
haka maeha mai koe I te ara e vovo e, Ki haka  
rehu au ite ta’e reka nei, I muri ia koe e ia koe  

ENGLISH 
I wait for you on this corner alone like yesterday  
I follow you like a spirit, silent through the dark  
I live in this dark world  
But I’m searching for light  
I’m falling inside this void  
Give me your hand  
Chorus  
In this darkness I wait for you  
In this darkness I think of you  
Of you girl  
I think about you inside this loneliness  
Cold in this dark world  
So long I have loved you  
But you don’t know I exist  
Take away this pain  
light my way  
I can forget this nightmare by your side  
By your side  

10. ITE TITI O TE VAI 
      (BY THE OCEAN SHORE)  

Riki riki no taua au nei I e’a I oho ai  
Ki te kainga roa roa e  
He topa te mana’u mai ra kia koe e  
Ki te kona rava kori era o taua e  
Ko tano ana te mahana mo hoki hakaou atu  
o’oku e, oira  
Hoki atu au ki runga I ra puku rava piri era o  
taua e, Hoki atu au, ki runga I ra puku  
E ite titi ote vai koe I noho ai hokotahino mo  
hokorua mai e, hokorua mai e  
Aue re, tatou nei, hokorua mai eee  
hokorua mai eee  

ENGLISH 
We were only children when I left  
For that far and foreign land  
I never forgot you and the place we used to play  
I’m ready to come home, I return again today  
I’ll return to that place of ours  
I’ll return to that place  
Chorus  
By the ocean shore you’ll stay with me  
To be with me  
By the ocean shore  

11. RAOHANGA
      (JOURNEY)